Categorías
Empreses CAT

Autoconsum, l’energia alternativa amb una rendibilitat major a les companyies elèctriques

Els sistemes d’autoconsum es consagren com l’alternativa més fèrtil per a fer front a les instal·lacions de gas actuals, en un intent per mitigar els efectes de les partícules nocives i contaminants que desprens. Malgrat que es tracta d’un equip emergent que encara posseeix millores per a adaptar-se a tota mena de llar, la veritat és que se situa a l’avantguarda del progrés per a un medi ambient més net i sostenible.

La comunitat científica, en un intent per solidarse amb la crisi climàtica del present, a causa de la sobreexplotació de combustibles com el petroli, del qual deriven el gas butà o el propà, i els materials com els plàstics; es van començar a fixar en les energies renovables per a construir un futur més verd.

Es tracten de fonts gratuïtes, inesgotables i que procedeixen de la naturalesa pròpia. Per tant, els seus recursos es poden aprofitar al màxim sense danyar al planeta.

Definició de l’autoconsum i la seva importància en l’habitatge

Però, què és l’autoconsum i d’on procedeix la seva importància? Es tracta d’una instal·lació en la qual l’usuari és el propi productor de la seva energia a través d’equips que recullen els beneficis de fonts com el Sol, el vent o l’aigua per a transformar-los en consum elèctric per a la llar.
La seva importància, per tant, deriva en l’impacte mediambiental que aconsegueix disminuir. A través de panells fotovoltaics, l’usuari extreu la radiació solar per a obtenir consum energètic, aigua calenta sanitària i calefacció.

Es tracta d’un mecanisme senzill que no gasta més del just i necessari, ja que posseeix bateries de magatzematge que guarden l’energia sobrant per a emprar a la nit.

Així, l’usuari, en conseqüència, experimenta un estalvi considerable en la factura elèctrica del mes, ja que una dels avantatges més destacables de l’autoconsum suposa la independència energètica que genera, perquè aquests equips no es connecten a la xarxa elèctrica convencional.

D’aquesta manera, en el moment en el qual no es desitgi emprar el sistema per qualsevol raó, es pot tornar a donar d’alta el servei a la companyia de llum corrent sense cap problema. De fet, tots dos sistemes poden conviure en un mateix entorn sense la necessitat de donar-se de baixa.

La seva demanda es troba en plena expansió i cada vegada són més les llars que desitgen apostar per aquestes instal·lacions per a contribuir a un món més verd. No obstant això, no totes les seves aplicacions presenten aspectes rellevants.

És a dir, es tracta d’una instal·lació que als països nòrdics, com és el cas de Noruega, Regne Unit, Suècia o Dinamarca funcionen a la perfecció per la mena de llars que predominen, a més de que la consciència mediambiental és major i, per tant, no els costa tant canviar els hàbits de consum.

Espanya presenta la particularitat d’habitatges en bloc, una construcció que no afavoreix l’ús i extensió de les energies renovables perquè no es rendibilitzen del tot perquè per al seu correcte funcionament, la llar ha de disposar d’un exterior ampli que permeti la instal·lació de plaques solars.

Existeix una alternativa als plans fotovoltaics per als habitatges en bloc. No obstant això, el nivell d’economia puja i no s’arriba a rendibilitzar del tot el seu potencial. El que té de bo l’autoconsum és que posseeix una vida mitjana d’uns 30 anys i en tot aquest temps, l’usuari recupera la inversió en forma de factures elèctriques més barates. Però, en aquests casos, no succeeix.

Així i tot, els sistemes de aerotermia sí que aconsegueixen rendibilitzar la inversió, ja que s’ajusten més a la demanda de les llars espanyoles. A més, una solució factible perquè es pugui pràctiques en els blocs de pis suposa l’aplicació de l’autoconsum compartit entre tots els membres de la comunitat. D’aquesta manera, les plaques es poden col·locar en les teulades per a aprofitar al màxim.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *